Rezerwacja Taxi

  • 56988254.jpg

Rezerwacja Taxi

W celu zorganizowania transferu z lotniska na czas, prosimy o przes?anie nam e-maila z tymi informacjami na 24 godziny przed planowanym przyjazdem: * Numer rezerwacji, * Nazwisko rezerwacji, * Data przyjazdu, * Data wyjazdu, * Przyjazd, * Numer lotu * Firma linii lotniczych; * Firma rezerwacji / operator turystyczny; * Liczba doros?ych; * Liczba dzieci (do 12 lat);
Lotnisko: Paphos / Larnaca. Taxi Service to prywatny transfer taksówk? Go?cie, którzy chc? skorzysta? z Taxi Service, musz? wype?ni? i z?o?y? formularz Online Form niezw?ocznie po dokonaniu rezerwacji zakwaterowania I co najmniej 24 godziny przed czasem przybycia. Nasz zespó? ds. Rezerwacji zastrzega sobie rezerwacj? transferu na adres email.ChargesTransfer z / na lotnisko w Pafos: na ?yczenie. Z lotniska w Pafos lub na lotnisku w Larnace: Po wyj?ciu z bramy przylotów zidentyfikujesz naszego kierowc?, który b?dzie trzyma? znak naszego hotelu i Imi? i nazwisko. Je?li kierowca nie czeka na Ciebie w powy?szych punktach spotka?, prosz? poda? przewidywany czas oczekiwania 30-45 minut. Wi?cej informacji mo?na uzyska? dzwoni?c do dzia?u rezerwacji w reservations@apcyprus.com lub zadzwo? do o?rodka: +357 26652241.